โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

ประเมินมาตรฐานโรงเรียนระดับสากล ASIC

การตรวจเยี่ยมชมเพื่อประเมินมาตรฐานของโรงเรียน ในระดับสากลของ ASIC (Accreditation Service for International Colleges)



วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
3
3
6
3
8