โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

ประเมินมาตรฐานโรงเรียนระดับสากล ASIC

การตรวจเยี่ยมชมเพื่อประเมินมาตรฐานของโรงเรียน ในระดับสากลของ ASIC (Accreditation Service for International Colleges)วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
1
0
1
8
7