โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง รัชกาลที่ 9" และวันพ่อแห่งชาติ 2561

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง รัชกาลที่ 9" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อถวายราชสดุดีน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คลิกเพื่อรับชมการแสดงของครูและนักเรียนวีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
5
5
2
6
8