โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

ITS Sports Day 2018

วันที่ 10-11 มกราคม 2562 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ITS Sports Day ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยในวันงานมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงการประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรดด้วย ซึ่งเด็กๆสามารถแสดงความสามารถตามที่ตนเองถนัดได้อย่างดีเยี่ยม ตลอดทั้งสองวัน

ภาพกิจกรรม


วีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
5
5
2
6
0