โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
Intertots Trilingual School

พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำสากล

การแข่งขัน Spelling Bee และ สะกดคำภาษาไทย รอบ Championship ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล จัดแข่งขัน Spelling Bee  และแข่งขันการสะกดคำภาษาไทย รอบ Championship ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับระดับชั้น G.1-G.4 โดยแชมป์ในแต่ละระดับชั้น ได้แก่

การแข่งขัน Spelling Bee

G.1  เด็กชายโรฮา  คิม (โรฮา)

G.2  เด็กหญิงปิยภัทร  โรจนภานุกร (ริญ่า)

G.3  เด็กชายจิรายุ  นพโสภณ (ต้นคูณ)

G.4  เด็กหญิงกานต์พิชชา  นันทมานพ (บูเก้)

 

การแข่งขันสะกดคำภาษาไทย

G.1  เด็กหญิงกุลปริยา นพเกตุ (จาจ้า)

G.2  เด็กหญิงธนัชญา  เครือจิรายุส์ (ข้าวหอม)

G.3  เด็กหญิงพรพรรษา  ไทยดำรงค์ (เพลง)

G.4  เด็กหญิงกานต์พิชชา  นันทมานพ (บูเก้)

 

สามารถรับชมคลิปวีดีโอทั้งหมดได้ทางช่อง Youtube ITS Channelวีดีโอลิงค์
สถิติเข้าชม
1
0
5
1
1
7